Kriebelteam

Klik op onderstaand nieuwe schoollogo om onze vernieuwde website te verkennen.

 

Dit is ons Kriebelteam!

Enkele teamleden en vrijwilligers begeleid door iemand van het CLB houden

bij elke leerling van elke klas een luizencontrole.

Dit gebeurt 5 keer per schooljaar: telkens de eerste schooldag na de

zomervakantie, herfstverlof, kerstverlof, krokusverlof en paasvakantie.

Zijn er luizen vastgesteld, dan worden de ouders via een brief op de hoogte

gesteld.

Na een week volgt een hercontrole.

Ouders die hun kind niet wensen te laten controleren, kunnen de controle

laten uitvoeren door de huisarts (1 à 2 dagen voor de controle op school) en

geven een geldig attest af aan de klasleerkracht op de dag van de

schoolcontrole.